Digitālās televīzijas dekoders

Jaunajos televizoros ir iebūvēts MPEG-4 dekoders, kurš dod iespēju skatīties ciparu televīziju, bet citiem televizoriem nav tāda ierīce, tāpēc tie nevar uztvert digitālo signālu. Digitālās televīzijas signāls tiek pārraidīts tikai kodētā veidā, tāpēc ir nepieciešams virszemes televīzijas dekoders jeb TV dekoders. TV dekoders pārvērš digitālo signālu atbilstošajā formātā un ļauj televizoram to atkodēt un pārraidīt. Ja televizoram ir iebūvēts TV dekoders, klients var iegādāties CAM moduli. CAM modulis tiek ievietots pašā televizora iekšā, tāpēc nav nepieciešams ārējais TV dekoders. Lai CAM modulis darbotos, tajā nepieciešams ievietot Virszemes TV viedkarti.

MPEG-4 dekoders ir televīzijas iekārta, kura ir iebūvēta televizorā un ļauj tām uztvert un atkodēt digitālo televīzijas signālu. Digitālā televīzija jeb ciparu televīzijas pārraida video MPEG2 vai MPEG4 formātos, vai arī citādi kodētas ciparu straumes veidā, kas atšķir digitālo televīziju no analogās televīzijas.

Ja klientam ir televizors ar iebūvētu MPEG4 digitālo dekoderu jeb uztvērēju, tādā gadījumā klients var bezmaksas skatīties visus Latvijas nekodētus bezmaksas TV kanālus (LTV1, LTV7, LNT, TV3, TV5). Ar MPEG4 dekoderu nav nepieciešamas nekādas citas ārējas ierīces vai iekārtas. Lai skatīties bezmaksas Latvijas TV kanālus, pilnīgi pietiek ar šo iebūvētu ierīci.

CAM – nosacījumu piekļūves modulis (Conditional Access Module) ir elektroniskā ierīce, kas ir ievietojama televizorā un veic ciparu TV signāla dekodēšanu un pārveidi. Latvijas kabeļu televīzijas un DVB-T (virszemes ciparu TV) operators komerciālai video kodēšanai izmanto CONAX nosacījumu piekļūves sistēmu. Latvijas virszemes ciparu TV signāls ir kodēts MPEG4 formātā, bet kabeļu TV operatori izmanto ari MPEG2 formātu.

Pēc CAM moduļa iegādes nepieciešams sazināties ar digitālās televīzijas operatoru, no kura var iegādāties viedkarti. Viedkarte tiek ievietota CAM moduļā, pēc tām klientam būs iespēja skatīties visus izvēlētos TV kanālus. TV kanālu piedāvājums ir atkarīgs no TV pakas, kuru klients izvēlās pats.

Lattelecom piedāvā saviem klientiem iegādāties gan TV dekoderus, gan CAM moduļus, gan Virszemes TV viedkartes, ar kuru palīdzību var uztvert digitālo signālu. Lattelecom piedāvā arī ārējās antenas, lai digitālais signāls tiktu labāk pārraidīts un uztverts. Lattelecom piedāvā šos pakalpojumus un iekārtas par izdevīgām cenām, turklāt bieži vien klientiem tiek piedāvātas arī akcijas un atlaides.

Lattelecom piedāvā ne tikai apgādāt savu veco televizoru ar jaunajām ierīcēm un iekārtām, bet arī iegādāties jauno televizoru ar iebūvētu MPEG-4 dekoderi. Jaunais televizors ir ideālais risinājums digitālās televīzijas uztverei, jo nav nepieciešamas nekādas citas ārējas ierīces.

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiLeave a Reply