Archive for May, 2014

Ņem bērnu līdzi nomātā auto? Zini noteikumus!

Saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, bērniem, kas nav garāki par 1,50 m ir jālieto piemērots bērnu sēdeklītis. Tam ir jābūt atbilstošam bērna augumam un svaram. Ir svarīgi zināt, ka šie drošības noteikumi attiecināmi ne vien uz gadījumiem, kad izmanto savu personīgo auto. Tāpat tas jāievēro arī tad, ja izmanto auto nomas pakalpojumus. Droši vien brīdī, […]

Energoefektivitāte

Energoefektivitātes risinājumi ir speciāli izstrādātas sistēmas, kas palīdz nodrošināt efektīvu un automatizētu ēkā esošo elektronisko iekārtu darbību un pārvaldīšanu. BMS sistēmas (angļu valodā – Building Management Systems jeb automatizētās ēku vadības sistēmas) ir viens no izplatītākajiem un labākajiem energoefektivitātes nodrošināšanas veidiem. BMS ar speciālu vadības sistēmu palīdzību nodrošina automātisku ēkā esošo iekārtu un sistēmu darbību. […]