Preiļu iedzīvotāji atbalsta daudzdzīvokļu māju siltināšanu

daudzivoklu namu sitlinasana preilosPreiļu novada domes pašvaldība veidoja sapulci, uz kuru tika uzaicināti Preiļu iedzīvotāji, lai informētu viņus par daudzīvokļu māju siltināšanu, finansējuma piesaisti un citiem svarīgiem jautājumiem. Dome sedza ēku energo audita izdevumus, kas bija iedzīvotāju intereses pastiprinošs faktors.

Kā minēja Preiļu novada domes pārstāvji, pilsētā kopumā ir nosiltinātas jau 9 daudzīvokļu mājas. Māju iedzīvotāji ir gandarīti ar sasniegtajiem rezultātiem, jo vairumā māju ir bijis iespējams panākt siltuma ekonomiju par 60%, savukārt dažādās mājās bijis iespējams pat sasniegt ekonomiju līdz pat 70%.

Lai vienotos par ēkas siltināšanu, ir nepieciešams sasaukt mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, lai vienoto par balsojumu. Attiecīgi, ja balsojuma rezultātā tiek saņemta 2/3 dzīvokļu īpašnieku piekrišana, ir pamats turpmākām darbībām, lai pretendētu uz ES fondu līdzfinansējumu siltināšanas darbu veikšanā. Energo audita laikā tiek apsekota ēka un novērtētas vietas, kas ir atbildīgas par lielākajiem siltuma zudumiem. Tas kalpo par pamatu turpmākai tehniskā projekta izstrādei.

Šobrīd ir īstais laiks, lai pieņemtu lēmumu par ēku siltināšanu, jo atkal ir pieejama siltināšanas programma, kā ietvaros var pretendēt uz ES līdzfinansējumu. Šīs programmas ietvaros līdzfinansējuma iespēja ir pieejama līdz 2020. gadam.

Kopējais pieejamais līdzfinansējums ir aptuveni 176 000 000 eiro, tostarp arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, kas ir 150 000 000 eiro apmērā, kā arī ir pieejams valsts budžeta finansējums, kura apmērs ir 26 000 000 eiro. Siltināšanas programmu vada Attīstības finanšu institūcija “Altum”. Pirmais solis veiksmīga siltināšanas projekta veikšanai ir sarunas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem un vienošanās par kopīgu lēmumu – vismaz 2/3 dzīvokļu īpašnieku lēmumu par siltināšanas projekta nepieciešamību. Tālāk jau pilnvaro personu, kas pārstāvēs dzīvokļu īpašniekus visa siltināšanas projekta ietvaros, tostarp, sākot ar nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi, pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu HipoNet sistēmā, vēlāk vest pārrunas ar potenciālajiem finansētājiem, kā arī slēgt līgumus ar piegādātājiem. Kā norādīja arī domes pārstāvji, Preiļu iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties sarunās par dzīvokļu siltināšanu un uzsākt šo procesu, kamēr vēl ir pieejams līdzfinansējums.

Kā atzina arī paši Preiļu iedzīvotāji, māju stāvoklis ir salīdzinoši slikts, tāpēc ir nepieciešami atbilstoši darbi, lai uzlabotu ēkas siltum noturību. Vajadzētu atcerēties, ka ēkas siltināšana nav tikai maksas par siltumenerģiju samazināšana. Atjaunotās mājas sniedz arī estētisku baudījumu, kā arī būtiski atcerēties vēl vienu vērtību, kas nereti tiek aizmirsta – tiek palielināta īpašuma vērtība. Ir bijuši pat gadījumi, kad dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, kura iepriekšējā vērtība iepriekš ir bijusi 35 tūkstošu eiro, pēc siltināšanas darbu veikšanas ir palielinājusies par 15 tūkstošiem eiro, sasniedzot 50 tūkstošu eiro apmēru. Kā atzina arī Preiļu iedzīvotāji – svarīgākais ir nonākt pie kopīga mājas dzīvokļu īpašnieku skatījuma par siltināšanas projekta nepieciešamību.

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiSaistītās tēmas : ,

Leave a Reply