Preiļu iedzīvotāji atbalsta daudzdzīvokļu māju siltināšanu

Preiļu novada domes pašvaldība veidoja sapulci, uz kuru tika uzaicināti Preiļu iedzīvotāji, lai informētu viņus par daudzīvokļu māju siltināšanu, finansējuma piesaisti un citiem svarīgiem jautājumiem. Dome sedza ēku energo audita izdevumus, kas bija iedzīvotāju intereses pastiprinošs faktors.