Starta atbalsta programmas finansiālais aizdevums

Lai atbalstītu pašnodarbinātību un uzņēmējdarbības uzsākšanu, Hipotēku banka biznesa uzsācējiem piedāvā Starta programmu. Šī programma sniedz finansiālu aizdevumu un konsultācijas biznesa plāna izstrādē.

Par Starta atbalsta programmas dalībnieku var kļūt:

 • esošie uzņēmēji, kas vēlas uzsākt jaunu uzņēmējdarbības veidu;
 • jaundibinātie uzņēmumi, kas savu komercdarbību uzsākuši pēdējo trīs gadu laikā;
 • pilngadīgi Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas vēlas uzsākt savu biznesu.

Lai pieteiktos Starta programmā, jādodas uz tuvāko Hipotēku bankas filiāli un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikums dalībai programmā;
 • biznesa idejas apraksts;
 • finansiālā aizdevuma pieteikums;
 • naudas plūsmas grafiks.

Hipotēku bankas mājas lapā www.hipo.lv pieejami dokumentu paraugi un papildu informācija.

Starta programmas ietvaros vienam pieteicējam iespējams saņemt līdz 54 000 latu investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem. Ja aizdevuma summa ir lielāka par 5 000 latu,tad atbalsta programmas dalībniekam ir jāpiedalās ar 10% līdzdalību.

Ja dalībnieks saņem finansiālo aizdevumu, tad tas ir jāatmaksā astoņu gadu laikā. Pieejamās procentu likmes:

 • fiksētā 5%-9% (atkarībā no aizdevuma summas);
 • mainīgā 0%-4% plus 6 mēnešu RIGIBOR.

Jāņem vērā, ka aizdevums netiks piešķirts, ja:

 • dalībnieks uzskatāms par grūtībās nonākušu;
 • bankai ir pamats uzskatīt, ka reālais labuma gūvējs nav pieteicējs, bet cita persona;
 • bankai ir pamats uzskatīt, ka dalībnieks vēlas saņemt tikai finansiālo atbalstu, neradot jaunradīto vērtību;
 • dalībnieks darbojas vai nolēmis uzsākt komercdarbību kādā no bankas neatbalstāmajām nozarēm.

Tās saimnieciskās nozares, kuras netiek atbalstītas Starta atbalsta programmas ietvaros, iespējams aplūkot Hipotēku bankas mājas lapā.

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiLeave a Reply