Atbalsta programmas uzņēmējiem

Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi valstī, Hipotēku banka piedāvā vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem, kas iekļauj gan finansiālu atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, gan apmācības personām, kas vēlas uzsākt savu biznesu, bet kam trūkst praktisko un teorētisko zināšanu uzņēmējdarbībā. Atbalsts pieejams mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lielajiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimniekiem.

Hipotēku bankas atbalsta programmas

Hipotēku banka piedāvā vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem, kā arī personām, kas tikai vēlas uzsākt savu biznesu:

  • Starta programmu;
  • Mikrokreditēšanas programmu;
  • Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes aizdevumu programmu;
  • Konkurētspējas uzlabošanas programmu;
  • Apgrozāmo līdzekļu programmu lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programmu.

Katra no atbalsta programmām ir paredzēta nedaudz citam mērķim. Piemēram, Starta programma ir lieliski piemērota sava biznesa uzsākšanai. Tā iekļauj ne tikai finansējuma piešķiršanu aizdevuma veidā, bet arī konsultācijas biznesa plāna izstrādē un apmācības dažādās jomās, kas jāpārzina jaunajiem uzņēmējiem, piemēram, likumdošana, grāmatvedība un citas. Tas nozīmē, ka atbalsts ir piemērots arī personām, kam nav pieredzes un zināšanu uzņēmējdarbībā.

Savukārt Mikrokreditēšanas programma ir paredzēta investīcijām esošajos mikrouzņēmumos, kā arī jaunu mikrouzņēmumu dibināšanai. Maksimāla Mikrokreditēšanas programmas ietvaros realizētā projekta summa nevar pārsniegt 10 000 latus.

Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmes aizdevums ir paredzēts, lai atbalstītu mazos uzņēmumus un lauksaimniekus. Tas ir pieejams uzņēmējiem, kam ir ekonomiski pamatoti attīstības plāni nākotnei, bet nav pieejams citu kredītiestāžu finansējums savu mērķu sasniegšanai. Šī programma piedāvā aizdevumus investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem.

Konkurētspējas uzlabošanas programma ir paredzēta ne tikai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet arī lielajiem uzņēmumiem. Arī šī programma ietver aizdevumus gan investīcijām, gan apgrozāmajiem līdzekļiem. Piesakoties aizdevumam gan jāpatur prātā, ka to neizsniedz esošo kredītu refinansēšanai vai uzņēmumu kapitāldaļu pirkšanai.

Atbalsta programmas uzņēmējiem iekļauj arī atbalstu lauksaimniecības attīstīšanai. Šim mērķim ir izstrādātas divas programmas: Apgrozāmo līdzekļu programma lauksaimniekiem un Zemes iegādes kreditēšanas programma. Šīs programmas iekļauj apgrozāmo līdzekļu aizdevumu līdz pat divu miljonu latu apmērā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, bet individuālajiem lauksaimniekiem līdz 700 000 latu. Zemes iegādei maksimālā pieejamā summa ir 100 000 latu.

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiOne Response to “Atbalsta programmas uzņēmējiem”

  1. […] Lai veicinātu ekonomisko izaugsmi valstī, Hipotēku banka piedāvā vairākas atbalsta programmas uzņēmējiem, kas iekļauj gan finansiālu atbalstu esošajiem un topošajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem, gan apmācības personām, kas vēlas uzsākt savu biznesu, bet kam trūkst…Visu rakstu lasiet šeit : Atbalsta programmas uzņēmējiem […]

Leave a Reply