Nauda lauksaimniekiem apgrozāmajiem līdzekļiem

Lai iesāktais uzņēmums turpinātu veiksmīgi attīstīties un augt, tam nemitīgi ir jābūt kustībā. Situācijā, kad apgrozāmajiem līdzekļiem pietrūkst naudas, tad vislabākais risinājums ir Hipotēku bankas piedāvātā programma „ Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem”.

Šīs programmas ietvaros tiek piedāvāti aizdevumi:

 • Latvijas Republikā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veic produktu primāro ražošanu;
 • Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
 • Augļu un dārzeņu ražotāju grupām.

Naudu lauksaimnieki var saņemt līdz 700 000 latiem, bet kooperatīvās sabiedrības – līdz 2 miljoniem latu. Ja nauda tiek paņemta latos, tad fiksētā procentu likme ir sākot no 4%, bet, ja – eiro valūtā, tad sākot no 6%.

Lai saņemtu aizdevumu, nepieciešami šādi dokumenti:

 • Aizdevumapieteikums;
 • Finanšu informācija;
 • Biznesaplāns;
 • Veidlapa (kooperatīviem – uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu; lauksaimniekiem – iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai);
 • VIDizziņapar nodokļu parādu neesamību vai vienošanos par atmaksas grafiku, kurš tiek pildīts;
 • CV.

Aizņemties naudu var tikai tie lauksaimnieki, kuriem:

 • nav nodokļu parādi;
 • nav finansiālas naudas grūtības;
 • ir galvotājs – uzņēmuma īpašnieks, kuram pieder ne mazāk kā 10% no kapitāla daļām.

Apgrozāmos naudas līdzekļus lauksaimniekiem nepiešķir tad, ja tie darbojas zivsaimniecības un akvakultūras nozarēs, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 104/2000 [1].

Vairāk informācijas par atbalsta iespējām meklējiet šeit:

http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas/apgrozamo_lidzeklu_aizdevumi_lauksaimniekiem

        Ienākumi no šīs reklāmas nonāk labdarībaiLeave a Reply